Spolehlivé partnerstvíS námi s jistotou!

Využití našich bohatých praktických zkušeností jsme již prokázali téměř ve stovce projektů různého charakteru a velikosti ve:

  • výrobních organizacích
  • nevýrobních organizacích
  • zábavním průmyslu
  • úřadech a institucích státní správy
  • úřadech samosprávy a jimi zřizovaných organizacích
  • peněžnictví
  • zdravotnictví 

Partnerství je rovněž znakem realizace jednotlivých projektů, kdy mnohé uskutečňujeme společně s dalšími experty. Tyto vztahy spolu s pedagogickým působením na universitě jsou nezastupitelnou zpětnou vazbou teorie a praxe.