Senior expertNehledejte

                        Dr. Zdeněk Jurečka, CSc.

je osoba zejména na jejíž bohaté praxi je  know-how firmy postaveno.

Zdeněk Jurečka (rok nar. 1953) je zkušený manažer, analytik, vedoucí projektu a konzultant s dlouholetou praxí. Tu získal na pozicích a v projektech ve státní a veřejné správě, empirickém výzkumu, pedagogické činnosti, informatických společnostech a ve vlastním podnikání.

V poradenské práci zúročuje svoji vybavenost širokým společenskovědním základem, bohatými zkušenostmi ve vedení lidí, z personální práce, z řízení organizačních jednotek, pružných týmů, z koncipování nových organizačních jednotek a společností včetně jejich reorganizací. Staví přitom na svých výborných analytických a koncepčních schopnostech, kreativitě, empatii a invenci.

Má bohaté zkušenosti z přípravy a provádění výběrových řízení, z manažerského a personálního poradenství, z poradenství ve sféře informačních systémů, vedení projektů a konzultantské činnosti ERP systémů.

Služby realizuje jak v jednotlivých segmentech trhu, tak u subjektů veřejného a státního sektoru.

Aktuálně se Zdeněk Jurečka ve své vlastní firmě orientuje zejména na manažerské, personální, IT poradenství a vedení projektů na straně zákazníka. Pokračuje v pedagogické praxi jako externí učitel na universitě.

 

Už je nalezeno!