Sázíme na jistotu!

Nehledejte, už je nalezeno!V prováděné poradenské činnosti sázíme na jistotu! Na praxí ověřené systémy a nástroje, které již mnohým pomohly dosáhnout úspěchu. V jednotlivých oblastech se specializujeme zejména na:
Manažerské poradenství

Mimo jiné při reorganizaci firem, tvorbě strategie a koncepcí, výběrových řízení včetně zadávací dokumentace, zřízení projektové kanceláře, vedení projektů, procesní oblast a informatickou podporu procesům

Personální poradenství

S důrazem na tvorbu koncepce lidského kapitálu v organizaci, definování a zavedení jejich praktické náplně do praxe, audit této oblasti, výběr nového personálního systému včetně zadávací dokumentace, vedení nebo dohled nad implementací informačního systému pro řízení a správu lidského kapitálu

IT poradenství

S těžištěm v analýze/auditu aplikační dostatečnosti informačního systému ve vazbě na podporu procesů organizace, výběr nových podnikových informačních systémů včetně zadávací dokumentace, zřízení projektové kanceláře, vedení projektů na straně zákazníka, audit a dohled nad běžícími projekty

Pomůžeme